Klachtenregeling

Een goed contact met uw kraambureau is heel belangrijk

Gelukkig zijn bijna al onze cliënten tevreden of zeer tevreden over onze kraamzorgorganisatie en de kraamverzorgenden. Toch kunt u van mening zijn dat u onzorgvuldig behandeld bent of dat bepaalde zaken beter hadden gekund. Uw opmerkingen of klachten bieden ons de mogelijkheid om de dienstverlening te verbeteren. Hieronder kunt u lezen wat u kunt doen als u suggesties of klachten heeft.

Probeer samen het probleem op te lossen
Uw kraamzorgorganisatie stelt het op prijs dat zij de gelegenheid krijgt de oorzaak van uw klacht met u te bespreken. Wij gaan er van uit dat u eerst met de kraamverzorgende het probleem bespreekt. Dit is niet altijd even makkelijk maar werkt vaak verhelderend. Mocht dit niet naar tevredenheid verlopen dan kunt u zich met uw klacht wenden tot het kraambureau. Wij zullen luisteren naar uw verhaal en meedenken over een oplossing. Wij geven informatie over de te volgen klachtenprocedure. Klachten worden intern besproken en er wordt een rapportage van gemaakt. Indien u wenst dat de klacht anoniem geregistreerd wordt, doen wij dit ook.

Wacht niet te lang met het uiten van uw ongenoegen. Des te eerder u zaken bij ons kenbaar maakt des te eerder kunnen wij een passende oplossing voor u zoeken en wellicht nog tijdens of voor de kraamweek uw probleem oplossen.

Beoordeling klachtenfunctionaris
Als het bespreken van uw klacht niet tot een bevredigend resultaat heeft geleid of wilt u een onafhankelijke uitspraak over uw klacht, dan kunt u uw klacht laten behandelen door een onafhankelijke klachtenfunctionaris. De klachtenfunctionaris is onpartijdig en onderzoekt uw klacht en doet een uitspraak over de gegrondheid van uw klacht. Zij kunnen daarbij een aanbeveling doen welke maatregelen de kraamverzorgende of de kraamzorgorganisatie kan nemen om herhaling te voorkomen. Kraamzorg XL heeft een onafhankelijke klachtenfunctionaris van BO Geboortezorg. Bekijk de link voor de klachtenregeling van Bo Geboortezorg kraamzorgxl.nl/…/Klachtenregeling-Bo-Geboortezorg.pdf

U kunt uw klacht indienen bij:
Kraamzorg XL
Banneweg 6
4205 KX Gorinchem