Regelen na de geboorte

Image

In de kraamweek en de periode daarna moeten verschillende zaken voor jullie kindje geregeld worden. We hebben de meest belangrijke voor je op een rij gezet.


Aangifte geboorte

Heel belangrijk, heel bijzonder en heel leuk: je kindje aangeven bij de gemeente. Na de geboorteaangifte is je kindje een wettige inwoner van het Koninkrijk der Nederlanden!
Geboorteaangifte moet binnen drie dagen na de geboorte. De aangifte vindt plaats bij de burgerlijke stand (gemeentehuis) in de gemeente waar je kindje is geboren. Is je kindje thuis geboren, dan doe je aangifte in je eigen gemeente. Is je kindje in een ziekenhuis in een andere gemeente dan je woonplaats geboren? Dan doe je aangifte in de gemeente van het ziekenhuis.

Iemand die bij de geboorte aanwezig is geweest mag de aangifte doen. Vaak is dit de partner. Dit moet je meenemen:


  • Geldige legitimatiebewijzen van degene die aangifte doet en van de moeder.
  • In geval van een ziekenhuisbevalling: een geboortebewijs van het ziekenhuis. Dat is niet verplicht, maar er wordt wel vaak om gevraagd.
  • Als je getrouwd bent: je trouwboekje.
  • Als je ongetrouwd bent: een afschrift van de akte waarmee het kind door de partner is erkend.

Tijdens de aangifte wordt een geboorteakte voor je kindje opgemaakt. Daarna is je kindje een wettige inwoner van het Koninkrijk der Nederlanden.

Bekijk op de afbeelding op welke dag je uiterlijk aangifte moet doen:


Geboortekaartje versturen

Na de geboorte kun je de gegevens voor het geboortekaartje doorgeven aan de vormgever of drukker van het geboortekaartje. Je kunt de kaartjes direct (laten) versturen of nog even wachten als je tijdens de kraamweek geen bezoek wilt ontvangen. Laat de gegevens voor het kaartje altijd door iemand controleren, zodat er geen fouten in staan.


Zorgverzekering

Je bent verplicht je kindje binnen vier maanden na de geboorte aan te melden op je eigen zorgverzekering of die van je partner.


Kinderbijslag

De gemeente geeft de geboorteaangifte van je kindje door aan de Sociale Verzekeringsbank (SVB). Ongeveer 2 tot 4 weken na de aangifte krijg je van de SVB een brief. Daarna kun je de kinderbijslag aanvragen op de website van de SVB.

Image